Sådan samarbejder vi

Dagligt samarbejde

Pårørende kan komme og gå, som de vil, under hensyntagen til den daglige rytme på Pensionistgården.

Ved indflytningen bliver der afholdt en samtale hvor du og dine pårørende deltager. Du vil få en kontaktperson, hvis opgave er at tilrettelægge de daglige fornødenheder og gøremål. Det er også kontaktpersonens opgave at formidle så tæt et samarbejde som muligt mellem dig/dine pårørende og Pensionistgården.

Vurdering af dine behov

I forbindelse med indflytningen vil der blive lavet en vurdering af dine behov, med henblik på hvilken hjælp der skal tildeles. Ligeledes vil vi opfordre dig til at skrive din livshistorie evt. i samarbejde med dine pårørende. Det er et godt redskab til at komme til at kende dig og dine behov.

Ud fra disse oplysninger har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for at lave en god døgnrytme og realistiske mål for plejen af dig. Der vil ligeledes blive lavet en helhedsbeskrivelse med henblik på så optimal pleje som mulig.

Læge og tandlæge

Du kan fortsat bruge din egen læge, tandlæge, fodplejer, frisør m.m. Der er også tilknyttet en fodplejer samt en frisør til stedet.

Sidst opdateret: 28.05.2019