Samtykkeerklæring

Du kan give samtykke til at dine pårørende eller andre må dele oplysninger med plejepersonalet omkring dit forløb, helbredsoplysninger eller andre forhold mens du opholder dig på pleje- og omsorgscentret. Plejepersonalet vil drøfte dette med dig i forbindelse med indflytningen.
Sidst opdateret: 27.06.2017